6-8 YaşDuyu-Motor becerilerimizin gelişmesi günlük hayatta kas gücü ile yaptığımız etkinliklerde öne çıkmamızı sağlayacaktır. Örneğin; yüzmek, basketbol oynamak, resim yapmak ve yazı yazmak gibi.


Duyu - Motor Beceriler

Duyu-Motor beceriler programının amacı beyindeki Psiko-Motor kısmını güçlendirmektir. Bunu sağlamak için ise 6-18 yaş arasındaki çocuklarımız ve gençlerimize kişiden kişiye değişen temelinde spor odaklı bir eğitim programı önerilir. Duyu-Motor programı sayesinde çocuklarımızın yaparken zorlandıkları günlük birtakım aktiviteleri, çaba harcamadan yerine getirmelerini sağlar.

Duyu-Motor becerilerimizin gelişmesi günlük hayatta kas gücü ile yaptığımız etkinliklerde öne çıkmamızı sağlayacaktır. Örneğin; yüzmek, basketbol oynamak, resim yapmak ve yazı yazmak gibi.

 

Görsel Beceriler

Görsel beceriler programının amacı çocuğun beynindeki görsel bölgelere odaklanarak bu bölgeyi geliştirmektir. Görsel beyin bölgesi ne işe yarar? Bir bilgiyi anlama ve kavrama, bilgiden doğru çıkarımlar yapma, gördüğü bilgiyi daha hızlı işlemeyi sağlar. Bu beceriler geliştirildiği takdirde akademik başarı da gelişecektir.

Görsel beceriler programı sayesinde çocuğun gördüğünü kopya etme becerisi, görsel öğrenmesi, odaklanması ve gördüğüne dikkat etmesi, görsel-mekansal algıda farkındalığın artması gelişir.

 

Dikkat Becerileri

Nöroplastite beynimizin yaşanan duygular değişebilme yeteneğidir.Aynı zamanda öğrenme kapasitesini temsil eder. Dikkat becerileri programının amacı çocuğun daha hızlı ve doğru düşünmesini odaklanmayla sağlamaktır. Bu sayede dikkat ve bilişsel becerileri iyi derecede gelişecektir. Aşırı hareketlilik ve huzursuzluk hali, uzun süre derse veya herhangi bir aktiviteye dikkat verme, verilen görevi sonuna kadar yapabilme ve işlemsel hafızada gelişmeler görülecektir. Bu programda yaptığımız, çocuğun aklını ve bilişsel gücünü kullanmasını ve ekranda göreceği şekilleri kontrol etmesini sağlamaktır. Bu güç ise sensörlü başlıklarla ölçülmektedir.

RANDEVU

Bilimsel test, program ve uygulama eğitimleriyle çocuklarımızın zihin gelişimlerini maksimum düzeye ulaştırmak ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmak, onların sosyal ve öğrenim hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamaktır.

RANDEVU